اطلاع رسانی در ارتباط با دوره های ضمن خدمت -مراکز تربیت معلم -سمینار ها - پودمانها و. . .
دوره آموزشی مهارت چهارم(صفحه گسترده ها) به  سربند.

دوره آموزشی مهارت چهارم(صفحه گسترده ها)  به تفرش.

دوره شناخت وتحلیل سیاسی-دوره آموزشی مهارت چهارم(صفحه گسترده ها)  به فراهان.

دوره تولید محتوای الکترونیکی وابزارهای آن- دوره مهارت های آزمایشگاهی فیزیک

دوره بررسی،تحلیل وروش تدریس ریاضی پایه سوم راهنمایی وبازآموزی مبانی علمی آن به  خمین.

دوره آموزشی مهارت چهارم(صفحه گسترده ها)- بانک های اطلاعاتی(مهارت پنجم)

دوره ارائه اطلاعات به صورت کامپیوتری(مهارت ششم) به  ناحیه یک اراک.

دوره مبانی ومبادی آشنایی با قرآن- دوره بررسی،تحلیل وروش تدریس حرفه وفن پایه سوم راهنمایی

وبازآموزی مبانی علمی آن - دوره بررسی،تحلیل وروش تدریس ریاضی پایه اول راهنمایی وبازآموزی

مبانی علمی آن به زرندیه.

دوره بررسی،تحلیل وروش تدریس عربی پایه سوم راهنمایی وبازآموزی مبانی علمی آن -

آسیب شناسی وپیشگیری از مشکلات جنسی دانش آموزان- آموزشی پیشگیری از ایدز-

مبانی ومبادی آشنایی با قرآن-برنامه ریزی فعالیت های گروهی- واژه پردازها(مهارت سوم)-

سنجش وارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به محلات.

 

+ نوشته شده در  شنبه نوزدهم آبان 1386ساعت 8:58  توسط  گروه ارتقاء علمي سازمان  | 

امام علي (ع): چهار چيز نشانه به سر آمدن دولتها ست: فرو گذاشتن اصول   چسيبدن به فروع   مقدم داشتن فرومايگان و عقب زدن مردمان با فضيلت و لايق .   شرح غررالحكم ۶/۴۵۰

امام صادق (ع) : پنج خصلت است كه در هر كس يكي از آنها نباشد خير و بهره زيادي در او نيست اول  وفاداري  دوم تدبير سوم شرم و حيا چهارم خوشخويي پنجم  كه چهار خصلت ديگر را نيز در خود دارد  ماخذ: جامع احاديث الشيعه ۲۰/۵۳

امام علي (ع): حكمت و دانش را از كسي كه به تو مي دهد فراگير و بنگر كه چه مي گويد و منگر كه چه كسي مي گويد . شرح غررالحكم

+ نوشته شده در  دوشنبه چهاردهم آبان 1386ساعت 11:41  توسط  گروه ارتقاء علمي سازمان  | 

شهادت  ششمين اختر تابناك امامت و ولايت حضرت امام جعفر صادق (ع) را بر تمامي شيعيان تسليت عرض مي نماييم  

+ نوشته شده در  دوشنبه چهاردهم آبان 1386ساعت 11:26  توسط  گروه ارتقاء علمي سازمان  | 

واژه پردازها(مهارت سوم) به تفرش.

روش های مطالعه ویادگیری به خنداب.

آموزش پشگیری از ایدز به زرندیه.

مبانی ومبادی آشنایی با قرآن به کمیجان.

مبانی ومبادی آشنایی با قرآن به ناحیه یک اراک.

بررسی،تحلیل و روش تدریس هنر پایه دوم ابتدایی وبازآموزی مبانی علمی آن به شازند

مبانی ومبادی آشنایی با قرآن به شازند.

مبانی ومبادی آشنایی با قرآن به سربند.

بررسی،تحلیل و روش تدریس هنر پایه دوم ابتدایی وبازآموزی مبانی علمی آن ،آموزش پشگیری از ایدز

بررسی،تحلیل و روش تدریسریاضی پایه سوم راهنمایی و باز آموزی مبانی علمی آن ،

مفاهیم پایه فن آوری اطلاعات وارتباطات(مهارت اول)،استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل ها(دوم)،

واژه پردازها(مهارت سوم) و اطلاعات وارتباطات(مهارت هفتم) به سربند .

+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم آبان 1386ساعت 7:18  توسط  گروه ارتقاء علمي سازمان  | 

ذوالنون مصري  از نخستين عارفان اسلامي است متوكل خليفه عباسي او را به جرم كفر و بي ديني در زندان كذد اما پس از مدتي تحت تاثير سخنان او قرار گرفت و وي را ازاد كرد  ذوالنون را به جرم جنون و ديوانگي به ديوانه خانه بردند ودر آنجاوي را حبس كردند  روزي دوستان و مريدانش به ديدار او رفتند ذوالنون گفت شما كيستيد؟ گفتند ما دوستداران توييم  ذوالنون  با صداي بلند آنان را ناسزا گفت و هر چه در اطراف خود يافت به سوي آنان پرتاب كرد  مريدان همه گريختند و كسي برجا نماند ذوالنون خنديد و سر خود را به نشانه تاسف جنباندوگفت : شرم بادتان شما دوستداران من نيستيد اگر دوستان من بوديد بر جفاي من صبر مي كرديد و اين چنين از من نمي گيريختيد دوست بلاي دوست را به جان مي خرد و ار او نمي گريزد منبع: حكايت پارسايان  رضا بابايي 

+ نوشته شده در  شنبه پنجم آبان 1386ساعت 12:37  توسط  گروه ارتقاء علمي سازمان  | 

*-بررسی٬ تحلیل و روش تدریس حرفه وفن پایه اول راهنمایی وبازآموزی مبانی علمی آن.

*-بررسی٬ تحلیل و روش تدریس زبان انگلیسی پایه دوم راهنمایی وبازآموزی مبانی علمی آن.

+ نوشته شده در  سه شنبه یکم آبان 1386ساعت 10:45  توسط  گروه ارتقاء علمي سازمان  | 

*-بررسی٬ تحلیل و روش تدریس هنر پایه دوم ابتدایی وبازآموزی مبانی علمی آن.(بخش خرقان)

*-بررسی٬ تحلیل و روش تدریس هنر پایه دوم ابتدایی وبازآموزی مبانی علمی آن.

*-توجیهی بدو خدمت کارکنان دولت.

+ نوشته شده در  سه شنبه یکم آبان 1386ساعت 10:7  توسط  گروه ارتقاء علمي سازمان  | 

*- آموزش پیشگیری از ایدز.

*- بررسی٬ تحلیل و روش تدریس هنر پایه دوم ابتدایی وبازآموزی مبانی علمی آن.

+ نوشته شده در  سه شنبه یکم آبان 1386ساعت 10:6  توسط  گروه ارتقاء علمي سازمان  | 

*- بررسی٬ تحلیل و روش تدریس هنر پایه دوم ابتدایی وبازآموزی مبانی علمی آن.

*-آموزش پیشگیری از ایدز.

*-مفاهیم پایه فن آوری اطلاعات وارتباطات(مهارت اول).

*- استفاده از کامپیوتر ومدیریت فایلها(مهارت دوم)

*- اطلاعات و ارتباطات(مهارت هفتم).

*- روش های فعال ل یاد دهی- یادگیری.

+ نوشته شده در  سه شنبه یکم آبان 1386ساعت 10:6  توسط  گروه ارتقاء علمي سازمان  | 

*- بررسی٬ تحلیل و روش تدریس هنر پایه دوم ابتدایی وبازآموزی مبانی علمی آن.

*-بررسی٬ تحلیل و روش تدریس قرآن پایه اول راهنمایی وبازآموزی مبانی علمی آن.

*-بررسی٬ تحلیل و روش تدریس ادبیات فارسی پایه اول راهنمایی وبازآموزی مبانی علمی آن.

*-بررسی٬ تحلیل و روش تدریس قرآن پایه پنجم ابتدایی وبازآموزی مبانی علمی آن.

*- آموزش پیشگیری از ایدز.

+ نوشته شده در  سه شنبه یکم آبان 1386ساعت 9:41  توسط  گروه ارتقاء علمي سازمان  |